Solidariteitsoproep!

Steun ons!

ga_mee_op_voyaach_0

De Belgische overheid biedt de voorbije jaren aan families zonder wettig verblijf uitsluitend opvang ter voorbereiding van hun terugkeer. Sinds de opening van het Open Terugkeercentrum werden we nog nooit zo vaak geconfronteerd met families die letterlijk op straat staan. Om die reden hebben we beslist om in ons huis ´Voyaach´ ook een crisiswoning in te richten voor een familie in nood. Daarvoor hebben we wel uw financiële steun nodig. Met een kleine maandelijkse storting van voldoende mensen kunnen we een groot verschil maken voor sommige mensen. Eenmalige stortingen ook welkom! Maandelijks hebben we ongeveer 450 euro nodig. Rekeningnummer: BE31 7340 3939 6355 (t.b.v. Voyaach – Oppemstraat 54, 1000 Brussel)

De socio-juridische begeleiding en omkadering van de opvang wordt voorzien door de organisaties en vrijwilligers binnen Voyaach. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van het project en organiseren we jaarlijks een ontmoetingsmoment.

´Voyaach´ is een solidariteitshuis voor migranten in een precaire verblijfssituatie in het centrum van Brussel sinds oktober 2014. De voorziening is een initiatief van Pigment (vereniging waar armen het woord nemen), Samenlevingsopbouw Brussel en Vrienden van K (opvangproject voor scholieren zonder wettig verblijf). De betrokken organisaties bouwen allen activiteiten uit voor en met migranten in een precaire verblijfssituatie. Het initiatief vormt daarmee een referentiepunt voor deze groep waar gespecialiseerde hulp- en dienstverlening kruist met allerhande activiteiten, vormingsmomenten en bijeenkomsten. Daarnaast biedt deze basisvoorziening ook ruimte aan derden om nieuwe initiatieven op te starten op het vlak van migratie, armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid.

Meer info: 02/502.11.40 of kom langs!

INZAMELACTIE SCHOOLMATERIAAL – COLLECTE MATERIEL SCOLAIRE

Steun ons!

Kinderen zonder papieren willen zorgeloos naar school!

Kinderen en jongeren, ook degenen zonder papieren, kijken uit naar een nieuw schooljaar. In de komende weken zullen hun ouders echter opnieuw bij ons aankloppen. Ze ondervinden grote moeilijkheden om schoolfacturen te betalen en het nodige schoolmateriaal aan te kopen. Hun kinderen hebben leerplicht maar krijgen geen financiële ondersteuning en hebben geen recht op de schooltoelage. Betuig uw solidariteit en zorg ervoor dat ook kinderen zonder papieren zorgeloos naar school kunnen!

Hoe kan u steunen ?

  • Verzamel nieuw of tweedehands schoolmateriaal (in goede staat) in en breng het naar

Voyaach, Oppemstraat 54 te 1000 Brussel. U kan langskomen van maandag tot donderdag van 9u tot 16u of ons bellen om buiten deze uren te komen:

Maaika Santana (maaika@pigmentvzw.be) of Abdelhak Ziani (abdelhak.ziani@samenlevingsopbouw.be 0489 07 32 99)

  • Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE31 7340 3939 6355 (t.v.v. Voyaach) met mededeling ‘School’.

Lijst met gezochte materiaal: Balpen blauw, Balpen groen, Balpen rood, Schrijfpotlood, Kleurpotloden, Vulpen + inktpatronen, Tintenkiller, Fluostiften, Gom, Kleine liniaal, Lat 30 cm, Potloodscherper, Ringmap (dik of dun) – 2 of 4 ringen, steekhoezen, Tabbladen, Schrift (A4 of A5) – met lijnen of ruiten, Cursusblok – met lijnen of ruiten, Printpapier, Geodriehoek, Gradenboog, Passer, Rekenmachine, Boekentas, Pennenzak, Turn- of zwemzak, Zwempak/zwembroek (vanaf maat 6 jaar), Zwemmuts, Turnpantoffels, Zwarte/donkerblauwe short (vanaf maat 6 jaar, Kliederschort kleuter

Les enfants sans papiers veulent aussi aller à l’école sans soucis!

Les enfants et jeunes –aussi ceux qui sont sans-papiers- se réjouissent de rentrer à l’école. Dans les semaines à venir, leurs parents frapperont à notre porte. Ils ont des grandes difficultés à payer les factures scolaires et acheter le matériel scolaire. Leurs enfants ont l’obligation scolaire, mais ne bénéficient d’aucune aide financière. Soyez solidaire et faites en sorte que les enfants sans-papiers puissent fréquenter l’école sans soucis.

Comment soutenir ?

  • Rassembler du matériel scolaire neuve ou seconde main (en bon état) et ramenez le à Voyaach, 54 Rue d’Ophem à 1000 Bruxelles. Vous pouvez apporter votre donation du lundi au jeudi entre 9h et 16h ou appelez-nous pour l’apporter à une autre heure :

Maaika Santana (maaika@pigmentvzw.be) ou Abdelhak Ziani (abdelhak.ziani@samenlevingsopbouw.be 0489 07 32 99)

  • Un soutien financier sur BE31 7340 3939 6355 (en faveur de Voyaach) avec la communication ‘école’.

Liste de matériel recherché:

Stylo bleu, Stylo vert, Stylo rouge, Crayon gris, Crayons couleurs, Stylos plumes  + cartouches encre, Effaceur, Marqueurs fluo/surligneurs, Gommes, Règle/rapporteur, Latte 30 cm, Taille-crayons, Classeurs (Ferme ou souple ) – 2 ou 4 spirales, Pochettes en plastic, Intercalaires, Cahiers (A4 of A5) – avec lignes ou carreaux, Bloc de feuilles mobiles – avec lignes ou carreaux, Papier à imprimer, Rapporteur, Equerre, Calculatrice, Compas, Cartable, Trousse, Sac de gym/sac de piscine, Maillot (à partir de  6 ans), Bonnet piscine, Chaussures de gym, Short noir ou bleu foncé (à partir de 6 ans), Tablier maternelles